Út a tudományhoz program


Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghirdette a 2016/17-es tanévre az Út a tudományhoz programot, amelynek célja a középfokú iskolai oktatásban részt vevő természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása oly módon, hogy a tanulók mentori támogatással kipróbálhassák magukat egyéni és csoportosan végzett kutatásokban is.

A program keretében a köznevelési intézmények kötelező elemként kutatással foglalkozó szervezetekkel, így különösen kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, továbbá kutatást végző országos szakmai intézetekkel működnek együtt.

Az együttműködés célja, hogy a kutatócsoport a kutatási program megvalósítása során lépjen ki az intézményi keretek közül, a tanulók természettudományos és komplex kutatási szemlélete és ilyen irányú jártassága bővüljön, és ennek eredményeképpen kapcsolatrendszerük szélesebbé váljon.

Az FM DASzK Vépi Középiskolájában, az Út a tudományhoz pályázat keretében, 4 tanuló vesz részt a tehetséggondozó programban. A pályázat során 750 000 Ft támogatást nyertünk el, amelyből beszerzésre került egy DJI Phantom 4 agrodrón.

Molnár Csaba, Balazsin Dominik, Horváth Gábor Zsolt és Józsa Róbert ennek segítségével végzik el a tangazdaság növényállományának vizsgálatát, amely egy jövőbe mutató eljárás.

Következő tanévben a tanórákba illesztve az iskola minél több diákjának szeretnénk bemutatni a drón használatát, agráriumban való hasznosíthatóságát.

Fazekasné Marton Mónika
projektfelelős


GALÉRIA