BEMUTATKOZUNK

A kollégiumunk természetvédelmi környezetben, az iskola parkjában helyezkedik el. A 2003-ban teljesen felújított épületben 4 szinten laknak a tanulóink, a fiúk és a lányok külön emeleten. Iskolánk 2018-ban európai uniós támogatás felhasználásával épületenergetikai fejlesztést valósított meg a kollégiumban, melynek köszönhetően jelentős mértékben javult az épület hőtechnikai adottsága és energiahatékonysága.
Kollégiumi férőhelyet minden tanulónak ingyenesen biztosítunk, csak az étkezésért kérünk térítési díjat. A nagycsaládos és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő diákok 50%-os díjkedvezményt kapnak. A reggeli, az ebéd és a vacsora igénybevétele minden kollégista tanulónak kötelező.
A kollégiumba a hét első tanítási napját megelőző napon 16. 00 órától este 21. 00 óráig kell visszaérkezni. Eltérő esetben a szülő írásos kérelme szükséges. Általános hazautazási rend: a hét utolsó tanítási napja.
A kollégiumunkban a lakószobák 3 ágyasak, külön fürdőszoba, WC tartozik hozzájuk, éjjeliszekrény és íróasztal áll minden tanuló rendelkezésére. A szoba előterében zárható ruhásszekrény tartozik a berendezéshez.
Emeletenként mikrohullámú sütővel, főzőlappal felszerelt teakonyha teszi lehetővé a kulturált étkezést.
Két nagyobb méretű társalgónk a közösségi életünk élénk színterei, itt kerülnek megrendezésre a kollégiumi programok, előadások.
A vezeték nélküli wi-fi hálózatunkat a második emeleti klubhelyiségben lehet jól használni.
A diákotthonunk lakóinak az egészségügyi ellátását hetente két alkalommal az iskolaorvos végzi, napi szinten pedig a szakápolónőhöz lehet a panaszokkal fordulni.
A kollégistáink a csoportvezető nevelőtanárok vezetésével tanulócsoportokat alkotnak. A heti rendszereséggel megtartott csoportfoglalkozásokon a mindennapi élettel kapcsolatos ismereteket, a közösségi együttélés normáit, a szociális viselkedés alapvető szabályait, a rend fontosságát tanítjuk, fejlesztjük a tanulók konfliktuskezelési képességét. Nevelő-oktató munkánk során a természeti és az épített környezet iránti felelősség kialakítására is hangsúlyt helyezünk.
A kollégiumunk kiemelt napirendi tevékenysége a tanulószoba, ahol a mindenki segítséget kap a számára szükséges tantárgyakból, nevelőtanáraink igény szerint ki is kérdezik a tanulókat. A következő nap tanóráira nevelőtanári felügyelet mellett, az iskola tantermeiben készülnek fel a kollégiumi tanulócsoportok. A tanulmányi munka sikeres teljesítése érdekében egyéni és csoportos korrepetálásokat, felzárkóztató foglalkozásokat is szervezünk.
A diákok napirendjének meghatározásakor fontos szempontunk az is, hogy megfelelő idő jusson a pihenésre, a kikapcsolódásra is. A szabadidős foglalkozásokat, az ismeretterjesztő előadásokat, a kulturális és sport programokat egészítik ki a tanulók érdeklődési körének megfelelő szakkörök, amelyek közül egy foglalkozást minden tanulónak választania kell. A szakkörök heti rendszeres elfoglaltságot jelentenek a kollégiumi rendezvényeken kívül.
A népszerű csapatsportok – kosárlabda, kézilabda, labdarúgás –, valamint az asztalitenisz, a sakk művelésének lehetőségét is biztosítjuk a diákjainknak.
A kollégium programjainak szervezésében és lebonyolításában aktív szerepet játszik a diákönkormányzat. Az elmúlt évek alatt több hagyomány alakult ki a kollégiumunkban: a gólyaavató, a Mikulás napi akadályverseny, a havonta lebonyolított 7-es Kupa futballmérkőzések, a karácsonyi, a farsangi összejövetelek, a különböző sportversenyek, kulturális rendezvények.
A kollégista diákjaink eredményesen szerepelnek a kollégiumok közötti megyei versenyeken is.
A kollégiumi nevelési feladataink eredményes megvalósítása során törekszünk arra, hogy a családjuktól távol lévő tanulóinknak nyugodt, biztonságos, otthonos légkört teremtsünk. Ennek érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk a szülőkkel, az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal.

Iskolánk kollégiuma az a hely, ahol a diákok

  • ahol az új környezetbe kerülve második otthonukra találhatnak,
  • ahol megtanulhatnak másokat elfogadni, barátokra lelhetnek a kollégiumi közösségben,
  • ahol a tanulmányokhoz szakképzett pedagógusok nyújtanak segítséget,
  • ahol a tanulmányi munka mellett tartalmas programok vannak a szabadidő egészséges és értelmes eltöltéséhez.

Szeretettel várunk minden jelentkezőt a kollégiumi csapatunkba.

GALÉRIA

Avatás Tél Szoba Tavaszra várva