A diákétkeztetés szabályai

  • A kollégiumba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (reggeli, ebéd, vacsora) részesülnek. A nem kollégista tanulók számára – igény esetén – az iskola ebédet (menzát) biztosít.
  • Az étkezési térítési díjakat évente kiadott igazgatói utasítás szabályozza. Az igazgatói utasítás a mindenkor érvényes, magasabb rendű jogszabályok alapján fogalmazódik meg.
  • Az étkezési díjakat minden hónapban előre kell befizetni az igazgatói utasításban meghatározott módon. A tanév első hetére menzát csak annak a tanulónak tudunk biztosítani, aki a szeptemberi étkezési díjat legkésőbb augusztus utolsó hetében befizeti.
  • Az iskola a hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló az étkezést megelőző nap 8.30 óráig lemondja.
  • A térítési díj fizetésének elmulasztása esetén a kollégiumi elhelyezés megszüntethető.

 

 

GALÉRIA

Avatás Tél Szoba Tavaszra várva